phukiennhat's Recent Activity

 1. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ninh Sơn Tham y hóa rận

  Thuở Phật còn tại thế, ở vườn Cấp Cô Ðộc, có một vị tân Tỳ kheo được cúng một bộ y lụa tuyệt đẹp. Thầy mân mê bộ y không rời, tối dùng làm...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp

  24 Tháng hai 2018 lúc 14:39
 2. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ninh Sơn Tam nghiệp hằng thanh tịnh

  Một vị thiền sư đi hành cước ngang thôn ấp nọ, tìm tới nghỉ tại một ngôi chùa bỏ vắng lâu năm. Dân làng kéo đến khuyên thầy đi chỗ khác,...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp

  24 Tháng hai 2018 lúc 08:56
 3. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ninh Sơn Phạm Chí ngạo mạn

  Ngày xưa, tại Ấn Ðộ có một Phạm Chí học vấn uyên thâm, biện tài vô ngại. Ông thường dùng xảo ngôn để lập thuyết, lấy hư làm thực, lấy thực...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp

  23 Tháng hai 2018 lúc 17:13
 4. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ninh Sơn Sáng tạo hơn 100.000 hình mẫu kết hợp với Bitmoji Deluxe của Snap chat

  Mới đây, Snap chat đã ra mắt tính năng mới Bitmoji Deluxe cho phép người dùng có thể sáng tạo ra 100.000 hình mẫu kết hợp. Động thái này có...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp

  23 Tháng hai 2018 lúc 14:26
 5. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ninh Sơn Núi Nam

  Thạch Sương sống trên núi Nam và Quán Khê sống trên núi Bắc. Một hôm một ông tăng từ chùa Bắc đến chùa Nam, và Thạch Sương bảo ông, “Chùa...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp

  23 Tháng hai 2018 lúc 13:59
 6. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ninh Sơn Ông Tăng ngồi thiền

  Người quản thủ thư viện thấy một ông tăng ngồi thiền trong thư viện một thời gian khá lâu. Fugai: Ông ta chẳng phải là tăng ư? Người quản...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp

  23 Tháng hai 2018 lúc 09:14
 7. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ninh Sơn Phần Dương cây gậy

  Phần Dương giơ cây gậy lên và nói với tăng chúng, “Ai thấu suốt được cây gậy này thì việc hành cước cầu Thiền đã xong.” Như Huyễn: Thiền...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp

  22 Tháng hai 2018 lúc 17:35
 8. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ninh Sơn Nham Đầu hai bữa ăn

  Khâm Sơn đến viếng Nham Đầu trong lúc Nham Đầu đang an cư. Khâm Sơn hỏi, “Sư huynh, anh ăn ngày hai bữa bình thường chứ?” Nham Đầu nói,...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp

  22 Tháng hai 2018 lúc 14:06
 9. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ninh Sơn Phần Dương trừng phạt hư không

  Một ông tăng hỏi Phần Dương, “Nếu hư không trong mười ngàn dặm không một chút mây, thì hòa thượng nói thế nào?” Phần Dương đáp, “Tôi sẽ...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp

  22 Tháng hai 2018 lúc 11:55
 10. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ninh Sơn Pho tượng Quan Thế Âm

  Người Triều tiên đã một lần ủy thác cho một nghệ sĩ ở Triết giang, Trung quốc, tạc một pho tượng gỗ Quan Thế Âm to bằng người thật. Tác...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp

  21 Tháng hai 2018 lúc 17:04
 11. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ninh Sơn Nham Đầu cái búa

  Đức Sơn, thầy của Nham Đầu, có lần bảo Nham Đầu, “Trong chùa này có hai ông tăng đã ở với tôi nhiều năm. Hãy đi khám nghiệm xem.” Fugai:...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp

  21 Tháng hai 2018 lúc 12:00
 12. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ninh Sơn Nham Đầu ba giới

  Một ông tăng hỏi Nham Đầu, “Khi ba giới ập đến thì làm thế nào?” Fugai: Hãy vác chúng lên vai. Nham Đầu đáp, “Hãy ngồi xuống.” Fugai:...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp

  21 Tháng hai 2018 lúc 09:00
 13. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ninh Sơn Quan Thượng Thư

  Thượng thư Trần Tháo đi lên cầu thang với những người trong ban tham mưu của ông. Khi thấy một nhóm tăng nhân đi ngang qua dưới đường lộ,...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp

  20 Tháng hai 2018 lúc 21:12
 14. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ninh Sơn Ngưỡng Sơn vẽ một đường

  Qui Sơn nói với đệ tử là Ngưỡng Sơn, “Suốt ngày ông với tôi đều nói chuyện Thiền. . . Fugai: Cả hai vị đều có lưỡi chứ? Cuối cùng chúng...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp

  20 Tháng hai 2018 lúc 08:59
 15. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ninh Sơn Một ngón Thiền của Câu Chi

  Câu Chi mới xuất gia chưa bao lâu đã ở riêng một mình nơi am tranh tu tập. Một hôm có cô ni pháp hiệu Nhẫn Tế đến am, đi quanh Câu Chi ba...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp

  20 Tháng hai 2018 lúc 07:04